A A A

Participarea Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării la Testul Internațional Round Robins RR 49&50

     Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării ca membru al IAAO (International Association of Assay Offices - Asociația Internațională a Camerelor de Marcare), a participat la teste chimice inter-laboratoare Round Robins pentru determinarea titlului metalelor prețioase în aliajele propuse testării.

      În anul 2021, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a efectuat 4 teste ce țin de stabilirea titlului aurului și argintului, utilizînd metode chimice și spectrale de analiză.

     Rezultatele obținute de Camera de Marcare s-au încadrat în limitele Z-score admisibile, înregistrînd rezultate pozitive,