A A A

Controlul agenţilor economici


Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit.h) al Legii nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase,  efectuează "controlul de stat al respectării de către persoanele juridice şi fizice a cerinţelor supravegherii marcării de stat”.


Conform prevederilor pct.8 alin.1) al Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28.08.2001 cu privire la supravegherea de stat,  Camera de Marcare  în perioada controlului este în drept:

a) să inspecteze încăperile, locurile de muncă şi depozitele de păstrare a metalelor şi pietrelor preţioase;


b) să controleze registrele contabile şi alte documente de evidenţă contabilă a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;


c) să ceară  persoanelor de răspundere explicaţii în scris, alte informaţii privind utilizarea metalelor şi pietrelor preţioase;


d) să sechestreze, în modul stabilit, articolele şi obiectele din metale preţioase ale agenţilor economici, transmise în reţeaua comercială fără amprenta semnului de marcare de stat sau în cazul în care amprenta semnului de marcare de stat este suspectată  a fi falsă. Sechestrarea articolelor se efectuează în scopul expertizării lor;


e) să  ia probe din aliaje, lingouri, bare, semifabricate, soluţii, deşeuri şi alte materiale pentru analiza şi stabilirea ponderii metalelor preţioase în ele.


După finalizarea controlului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării transmite organelor de anchetă materialele şi documentele privind constatarea încălcărilor legislaţiei ce reglementează activitatea cu metale şi pietre preţioase, pentru luarea deciziilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.