A A A

Prezentarea generală

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării prestează următoarele servicii:

  • probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare;
  • expertizarea amprentelor semnelor de marcare;
  • expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor;
  • efectuarea analizelor metalelor preţioase;
  • prepararea reactivilor de probare;
  • alte activităţi prevăzute de legislaţie.


În scopul apărării drepturilor posesorilor de articole din metale preţioase şi pietre preţioase, a drepturilor producătorilor acestor articole împotriva concurenţei neloiale, precum şi în scopul apărării intereselor statului se efectuează supravegherea marcării de stat.