A A A

Înregistrarea semnului nominal

Semn nominal personal – semn special care este aplicat de producător  pe bijuterii şi pe alte articole finite din metale preţioase, înregistrat într-un registru special.


Toate persoanele juridice și fizice care în activitatea lor utilizează metale și pietre prețioase sunt obligate să aibă semnul nominal personal, amprenta căruia se aplică pe toate articolele și obiectele din metale și pietre prețioase produse de aceștia.


În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit. g) al Legii nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării înregistrează semnele nominale personale care se aplică pe  articolele confecţionate din metale preţioase  şi pietre preţioase de agenţii economici.
 

Agenţii economici, care confecţionează articole din metale şi pietre preţioase, sînt obligaţi, anual, pînă pe 25 Decembrie, să-şi înregistreze, la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, semnul nominal personal.

 

Înregistrarea semnului nominal personal se face în baza cererii, de model stabilit la Anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele şi obiecte fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 10 din 31.01.2006, depusă de către agentul economic (producător) la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.

La cerere, privind înregistrarea semnului nominal personal, se anexează fişă, în două exemplare, pe care este fixată o placă de metal şlefuit cu amprenta semnului nominal personal, conform anexei nr. 2 la regulament.

După înregistrare un exemplar al fişei rămîne la Camera de Marcare, iar al doilea se restituie solicitantului.

Folosirea semnului nominal personal fără înregistrarea lui la Camera de Marcare este interzisă.

Plata pentru înregistrarea semnului nominal personal se achită conform tarifelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului RM nr. 58 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de  calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor 

prețioase și pietrelor prețioase. 

Cerinţe faţă de semnul nominal

 

Semnul nominal personal trebuie să conţină următoarea informaţie: 

a) anul producerii, indicat prin cifră însoţită de punct (.);

b) numele producătorului, indicat prin litere;

c) semnele din alineatele a) şi b) trebuie să fie incluse într-un  chenar al semnului nominal personal, de formă dreptunghiulară, ascuţită din partea dreaptă după cum urmează:

 

 

 Se interzice utilizarea pentru anul viitor a semnului nominal personal imaginea căruia este înregistrată în anul curent.

 

Semnele nominale personale cu termenul expirat se supun lichidării, fapt despre care anual de către agenţii economici (producători) este întocmit un act de lichidare şi prezentat la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pînă pe data de unu ianuarie a următorului an.

 

Amprenta semnului nominal personal pe produse trebuie să fie clar vizibilă, nedeformată, în caz contrar se aplică o nouă amprentă a semnului nominal  personal, cea veche fiind înlăturată.

 

Amprenta semnului nominal personal se aplică pe partea de bază a produsului.

 

Semnul nominal personal se aplică exclusiv pe articole şi obiecte de producţie proprie. În caz contrar semnul nominal personal se anulează, fapt despre care este anunţată Camera de Licenţiere pentru primirea deciziei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 Anexa Nr.1

 Anexa Nr.2