A A A

Analiza metalelor preţioase

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării efectuează analize de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale resturilor şi deşeurilor lor, la cererea organelor de drept, vamale şi a altor autorităţi, în baza art. 14 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase.

Efectuarea analizelor pentru determinarea aurului, argintului, platinei, paladiului  se efectuează prin: 

  • spectrometria roentgeno-fluorescentă  (metodă nedestructivă)
  • metoda cu muflă (cupelare)
  • metoda chimică
  • metoda potențiometrică
  • metoda fizico-chimică