A A A

Diagnosticarea şi evaluarea pietrelor preţioase

Clasificarea pietrelor

 

Diversitatea caracteristicilor pietrelor naturale, utilizate în giuvaiergerie, cum sunt aspectul exterior, luciu, culoarea, transparența, duritatea, au determinat specialiștii să le împartă în două categorii: prețioase și semiprețioase.

Pietre prețioase – diamante naturale, smaralde, rubine, safire, alexandrite și perle naturale (cu excepția celor de rîu, de lac) în formă naturală și prelucrată, precum și formații unicale de chihlimbar.

Pietre semiprețioase – topaz, ametist, citrin și altele în formă naturală sau prelucrată. După originea lor pietrele giuvaiere se împart în naturale, sintetice și artificiale.

Pietrele naturale – sunt în general pietre cu calități fizice și optice deosebite. Aceste pietre pot avea o compoziție diferită, de la un singur element chimic (ex. diamantul) la o multitudine de elemente chimice (ex. turcoaza).

Pietrele sintetice – reprezintă reproduceri identice din punct de vedere chimic al pietrelor naturale și sunt create în condiții de laborator (ex. rubin sintetic).

Pietrele artificiale – sunt create în condiții de laborator, dar a căror compoziție este diferită de cele existente în natură (ex. cubic zirconia).

 

 

Diagnosticarea pietrelor

 

Diagnosticarea pietrelor prețioase și altor pietre giuvaiere (semiprețioase, sintetice, artificiale) reprezintă determinarea caracteristicilor calitative și cantitative ale pietrelor prețioase și giuvaiere inclusiv pentru clasificare și/sau pentru stabilirea costului.

Rezultatele diagnosticării sunt reflectate în chitanța, eliberată de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.

Criteriile de diagnosticare a pietrelor prețioase, semiprețioase sunt stabilite de către standardele de firmă.

Experții de pietre prețioase a Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării au studii superioare și diplome a Centrului de Pregătire GIA și HRD.

Comercializarea articolelor de giuvaiergerie cu pietre preţioase se efectuează la prezentarea certificatului de calitate a pietrelor preţioase, eliberat de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu excepţia articolelor de giuvaiergerie însoţite de etichete ale producătorului, pe care sînt confirmate denumirea şi caracteristicile pietrelor preţioase.

 

Pentru diagnosticarea pietrelor prețioase și altor pietre giuvaiere se folosesc următoarele utilaje:

- Microscop

- Refractometru

- Polariscop

- Cântar de carate

- Discroscop

- Presidium Duotester

- Filtru Celsi

- Lampa UV

- Lupe

- Etaloane de duritate

- Etaloane de culori

 

Pentru determinarea caracteristicilor pietrelor prețioase și altor pietre giuvaiere giuvaiere se folosesc metode specifice de analiză: analiză microscopică a defectelor, structuri cristaline, structuri zonale, analiza indicelui de refracție, genul de refracție (mono sau birefractor), analiza polarizării luminii, analiza spectrală (liniile de absorbție), analiza pleocroismului, analiza structurii perlelor, analiza greutății specifice etc.

 

Evaluarea pietrelor prețioase, giuvaiere

 

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării oferă servicii profesionale de evaluare a pietrelor prețioase, metalelor prețioase și a articolelor din ele.

Evaluarea articolelor din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase/giuvaiere se efectuează după expertizarea articolelor, în vederea stabilirii tipului și titlului metalului preţios. Totodată, se identifică şi stabilește categoria (grupa) pietrelor preţioase/giuvaiere, cantitatea şi calitatea acestora precum şi uzura lor.

Dacă obiectele sunt confecţionate din mai multe tipuri de metale prețioase se determină tipul fiecărui metal și titlul acestuia, în fiecare parte componentă a obiectelor.

De asemenea se determină starea în care se află obiectul: obiect în stare bună, obiect uzat, obiect defect etc.

În baza informației obținute în urma expertizării, se stabilește valoarea pentru fiecare tip de metal preţios şi fiecare piatră preţioasă/giuvaieră conform modului stabilit.

 

În scopul estimării valorii de piaţă a obiectului evaluat sînt executate următoarele proceduri:

 

  • Identificarea obiectului evaluării, inspectarea obiectului, studierea documentaţiei etc;
  • Colectarea şi analiza informaţiei necesare pentru estimarea valorii de piaţă;
  • Aplicarea metodei analizei comparative a vânzărilor;
  • Întocmirea raportului de evaluare.

 

Standardele pentru aliajele metalelor preţioase

 

1. GOST nr. 30649-99 “Aliajele metalelor preţioase pentru giuvaiergie” .

 

Standardele pietrelor preţioase

 

1. Ordinul CSSM nr.3-a din 28 august 2009.

1.1. Standardul de firmă "Briliante. Criteriile calităţii. Metode de determinare" .

1.2. Standardul de firmă "Rubine. Criteriile calităţii. Metode de determinare" .

1.3. Standardul de firmă "Smaralde. Criteriile calităţii. Metode de determinare" .

1.4. Standardul de firmă "Safire. Criteriile calităţii. Metode de determinare" .

1.5. Standardul de firmă "Alexandrite. Criteriile calităţii. Metode de determinare" .