A A A

Ordinele CSSM

Ordin nr.2-A/04.02.2021, cu privire la modul de recepționare a articolelor din metale și pietre prețioase da către IP CSSM
Regulament cu privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor
Registru de evidență. Anexa nr. 2
Certificat de calitate a pietrelor prețioase. Anexa nr.1
Ordinul Nr. 14-A din 10 noiembrie 2014, cu privire la aprobarea formularului certificatului de calitate a pietrelor prețioase