A A A

Ordinele CSSM

Ordin nr.15-A din 27.12.2023 cu privire la regimul juridic al cadourilor în cadrul IP ”CSSM”
Ordin nr.14-A din 27.12.2023 cu privire la constituirea și componența Comisiei de disciplină
Ordin nr.10-A/28.11.2023, cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie al angajaților IP CSSM
Ordin nr.2-A/04.02.2021, cu privire la modul de recepționare a articolelor din metale și pietre prețioase da către IP CSSM
Regulament cu privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor
Registru de evidență. Anexa nr. 2
Certificat de calitate a pietrelor prețioase. Anexa nr.1
Ordinul Nr. 14-A din 10 noiembrie 2014, cu privire la aprobarea formularului certificatului de calitate a pietrelor prețioase