A A A

Probarea şi marcarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare

Articole din metale preţioase şi pietre preţioase - articole din aliaje de metale preţioase cu utilizarea diferitelor tipuri de prelucrare artistică cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială, ori fără acestea, întrebuinţate în calitate de bijuterii (inele, brăţări, coliere, broşe, cercei, lanţuri, brelocuri etc.), de obiecte de uz personal (portţigarete, tabachere, pudriere, bomboniere, brichete, ochelari, ceasuri etc.), de obiecte de uz casnic şi/sau pentru scopuri rituale şi decorative, etc.;


Metale preţioase - aurul, argintul, platina şi metalele platinice (paladiul, iridiul, rodiu, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma  în care se  află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici, resturi şi deşeuri industriale şi de consum;


Probare a metalelor preţioase – determinare a titlului bijuteriilor şi altor articole din metale preţioase prin metodele stabilite;


Titlul – valoare a aliajului, care indică numărul unităţilor de greutate a metalului preţios de bază la o mie unităţi de greutate a aliajului;


Marcare a metalelor preţioase – aplicarea semnului de marcare de stat pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase;


Semn de marcare de stat – semn de marcare de stat, stabilit în Republica Moldova, care se aplică pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase şi care confirmă titlul metalelor preţioase;


Semn nominal personal – semn special care este aplicat de producător  pe bijuterii şi pe alte articole finite din metale preţioase, înregistrat într-un registru special.


Articolele din metale preţioase şi pietre preţioase predate de către persoanele fizice şi juridice, se primesc la probare, marcare în baza cererii de modelul stabilit.


Probarea articolelor din metale preţioase se efectuează pe piatra de probare cu utilizarea acelor etalon şi a reactivelor chimice de probare, în scopul stabilirii tipului şi titlului metalului preţios. Totodată, pentru determinarea compoziţiei chimice a aliajului se aplică metoda spectrometriei roentgeno-fluorescente.


Marcarea articolelor din metale preţioase se efectuează de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării cu semnele de marcare de stat, prin aplicarea mecanică a mărcii de stat sau prin metoda lazer.


În Republica Moldova pentru articolele giuvaere din metale preţioase, fabricate şi / sau introduse în ţară pentru comercializare sînt stabilite următoarele titluri:

 

  1. pentru platină    - 900, 950;
  2. pentru aur          - 375, 500, 585, 750, 900, 958, 999;
  3. pentru argint      - 800, 830, 875, 925, 960, 999;
  4. pentru paladiu   - 500, 850.  

 

 

Articolele din metale preţioase care se prezentă la Camera de Marcare  pentru probare şi marcare trebuie să fie curate, fără urme de acizi, resturi organice, grăsimi, zgură.


Articolele care prezintă valoare deosebită, articolele cu pietre preţioase, cele de  dimensiuni mici, la care nu este posibil aplicarea mecanică a mărcii de stat sau prin metoda lazer, se aplică ştampului confirmativ pe eticheta fiecărui articol.


Toate persoanele juridice și fizice care în activitatea lor utilizează metale şi pietre preţioase sînt obligate să prezinte  Camerei de  Stat pentru  Supravegherea  Marcării spre probare şi marcare toate articolele din metale preţioase produse  în ţară (inclusiv la  comandă) şi cele importate  pentru  comercializare, cu prezentarea documentelor care  confirmă  provenienţa  acestora şi  efectuarea  vămuirii.

Producătorii autohtoni predau pentru marcare  articolele din metale preţioase, fiind deja marcate cu semnul nominal personal, înregistrat la Camera de Marcare în modul stabilit.

Persoanele fizice care nu practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase au dreptul să prezinte spre probare şi marcare articole din metale preţioase şi din pietre preţioase în cantitate de pînă la cinci unităţi anual, indiferent de valoarea lor.