A A A

În atenţia consumatorilor

Acest Ghid oferă sfaturi generale despre informații pe care trebuie sa le luați în considerare înainte să achiziționați bunuri din metale prețioase și pietre prețioase.


Articole din metale preţioase şi pietre preţioase sunt considerate  articolele din aliaje de metale preţioase cu utilizarea diferitelor tipuri de prelucrare artistică cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială, ori fără acestea, întrebuinţate în calitate de bijuterii (inele, brăţări, coliere, broşe, cercei, lanţuri, brelocuri etc.), de obiecte de uz personal (portţigarete, tabachere, pudriere, bomboniere, brichete, ochelari, ceasuri etc.), de obiecte de uz casnic şi/sau pentru scopuri rituale şi decorative, monede, lingouri etc.


Prevederile legale în vigoare menite să asigure o bună protecție a consumatorilor la achiziționarea bunurilor de acest fel sunt:

LEGEA  Nr. 282  din  22.07.2004  privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, cu modificările și completările ulterioare
Publicată : 17.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 777

LEGEA  Nr. 105  din 13.03.2003  privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare
Publicată : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-131     art Nr : 507

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 892 din  28.08.2001  cu privire la supravegherea marcării de stat

Publicată : 28.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 1058

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr.261 din 13.05.1996 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase
Publicată : 20.06.1996 in Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 330

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 446 din  22.07.2009  pentru aprobarea Regulamentului privind expertizarea metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele
Publicată : 31.07.2009 in Monitorul Oficial Nr. 118-120     art Nr : 512


Comercializarea bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către persoane juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi au obţinut licenţa respectivă în modul stabilit de legislaţie.


Procurarea articolelor din metale preţioase se face doar în magazine şi secţii specializate. Evitati sa cumparati bijuterii de la persoane care „va acosteaza” pe strada sub diverse pretexte.


Articolele din metale preţioase şi pietre  scumpe  scoase  la vînzare trebuie să aibă etichete plumbuite cu indicarea denumirii lor, producătorului, articolului, titlului, greutăţii şi preţului pentru  1 gram, tipul garniturilor, caracter istica lor, greutăţii  şi  preţului cu amănuntul al articolului.


Comercializarea articolelor de giuvaiergerie cu pietre preţioase se efectuează la prezentarea certificatului de calitate a pietrelor preţioase, eliberat de I.P. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu excepţia articolelor de giuvaiergerie însoţite  de etichete ale producătorului, pe care sînt confirmate denumirea şi caracteristicile pietrelor preţioase.


Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre  scumpe se efectuează în cazul în care au imprimate ale emblemei producătorului (semnul nominal) şi imprimate ale  marcajului  de  stat.  Articolele  de producţie străină, importate în Republica Moldova, trebuie,  de  asemenea,  să  aibă  în  mod obligatoriu imprimate ale marcajului de stat,  aplicat  de I.P. Camera  de Stat pentru Supravegherea Marcării.

Despre metale preţioase


Care sunt metalele preţioase ?


Conform legii sunt considerate metale preţioase - aurul, argintul, platina şi metalele platinice (paladiul, iridiul, rodiul, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma în care se află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici, resturi şi deşeuri industriale şi de consum.


Ce reprezintă titlul ?


Titlu - valoare a aliajului, care indică numărul unităţilor de greutate a metalului preţios de bază la o mie unităţi de greutate a aliajului.


Pentru articolele din metale  preţioase, fabricate şi/sau  introduse  în  ţară pentru comercializare, se  stabilesc  următoarele titluri:

 

pentru  platină900  (nouă sute)
 950  (nouă sute cincizeci)
pentru  aur375  (trei  sute şaptezeci  şi  cinci)
 500  (cinci  sute)
 585  (cinci  sute optzeci  şi  cinci)
 750  ( şapte sute cincizeci)
 900  (nouă sute)
 

958  (nouă sute cincizeci  şi  opt)

999  (nouă sute nouă zeci și nouă)

pentru  argint800  (opt  sute)
 830  (opt  sute treizeci)
 875  (opt  sute şaptezeci  şi  cinci)
 925  (nouă sute  douăzeci şi cinci)
 

960  (nouă sute  şaizeci)

999 (nouă sute nouă zeci și nouă)

pentru  paladiu500  (cinci  sute)
 850  (opt sute  cincizeci)


Pentru a simboliza titlul aurului se foloseste şi altă terminologie internaţională. Aceasta avind ca unitate de masură KARATUL (pronuntat karat, pl. Karate) prescurtat Kt. sau K. Astfel aurul fin (999‰) mai este descris ca aur de 24 Kt. Acest lucru inseamna ca din 24 de parti ale un intreg toate 24 sunt aur fin. Pentru un obiect din aur de 14 Kt (585‰), de exemplu, numai 14 parti sunt aur fin, restul de 10 parti (pana la 24) fiind constituite din alte metale aliate. Pe acelasi exemplu aurul de 9 Kt. reprezinta titlul de 375‰ s.a.m.d.

Ce este semnul de marcare?


Semn de marcare de stat - semn de marcare de stat, stabilit  în Republica Moldova, care se aplică pe bijuterii şi  pe alte articole din metale preţioase şi care confirmă titlul metalelor preţioase.
 

 

Marcare a metalelor preţioase - aplicarea semnului de marcare de stat pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase.


Semn nominal personal - semn special care  indică producătorul pe bijuterii şi pe alte articole finite din metale preţioase, înregistrat într-un registru special la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.


Articolele din metale preţioase fabricate de producătorii autohtoni trebuie să fie marcate cu semnul nominal personal şi semnul de marcare de stat.


Articolele din metale preţioase importate în Republica Moldova, trebuie de asemenea să fie marcate cu semnul de marcare de stat,  aplicat  de  Camera  de Stat pentru Supravegherea Marcării.


Despre pietre preţioase


Pietre preţioase sunt considerate diamantele naturale, smaralde, rubine, safire, alexandrite şi perle naturale (cu excepţia celor de rîu, de lac) în  formă naturală şi prelucrată, precum şi formaţii unicale de chihlimbar.


Diagnosticare a pietrelor preţioase - determinarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale pietrelor preţioase, inclusiv pentru clasificare şi/sau pentru stabilirea costului.


Evaluare a pietrelor preţioase - determinare a costului pietrelor preţioase în baza rezultatelor diagnosticării.


Diagnosticarea şi evaluarea pietrelor preţioase se efectuează de către experţii de pietre preţioase,  la  Camera  de Stat pentru Supravegherea Marcării.


Despre contrafacerile în domeniul metalelor şi pietrelor preţioase.


Falsificările  in domeniul metalelor  preţioase pot avea mai multe forme:

 

  • imitaţiile de metale ptreţioase – există mai multe metale şi aliaje, care pot semăna vizual cu metalele preţioase;
  • umpluturile – uneori datorită construcţiei sau modelului, bijuteriile prezintă cavităţi goale, care pot fi umplute cu metal comun sau metal preţios cu titlu inferior;
  • falsificarea amprentei semnului de marcare;
  • falsificarea pietrelor preţioase.

 

În cazul în care aveţi suspiciuni referitor la autenticitatea şi veridicitatea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase puteţi să Vă adresaţi la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, pentru efectuarea expertizei acestora.


Expertizarea metalelor preţioase şi a articolelor din metale preţioase, se efectuează prin:


    a) probarea articolelor pe piatra de probare cu utilizarea acelor etalon şi a reactivelor chimice de probare, în scopul stabilirii tipului şi titlului metalului preţios;


    b) determinarea compoziţiei chimice a aliajului prin aplicarea metodei spectrometriei rentgeno-fluorescente, determinarea conținutului metalelor preţioase utilizînd metodele:metoda cu muflă,  potenţiometrică,  fizico-chimică;


    2) expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării autenticităţii şi corespunderii acestora cu amprentele semnelor de marcare de stat, aprobate conform Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28 august 2001 „Cu privire la supravegherea marcării de stat”, care se efectuează prin сompararea configuraţiei şi a dimensiunilor matriţei, elementelor distinctive ale semnelor de marcare, examinarea imaginilor fotografice ale acestora, utilizînd în acest scop dispozitive optice;


     3) expertizarea amprentelor semnului nominal personal de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase în scopul determinării apartenenţei semnelor nominale personale şi anului producerii articolelor, care se efectuează prin cercetarea amprentelor semnelor nominale personale de pe articole şi compararea lor cu amprentele şi/sau imaginile semnelor nominale incluse în Registrul semnelor nominale, ţinut de Camera de Marcare;


    4) diagnosticarea pietrelor preţioase în scopul stabilirii denumirii, formei de faţetare, culorii, caracteristicii şi greutăţii pietrelor preţioase, care se efectuează cu aplicarea dispozitivelor gemologice speciale şi a cîntarelor cu carate.