A A A

Înregistrarea agenţilor economici în Registrul Agenților Economici care practică activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării înregistrează într-un Registru special agenţii economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet, conform prevederilor art.14 alin.(2) lit. f) din Legea nr.282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.

 

Înregistrarea agenţilor economici, deţinători de licență pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, se efectuează în baza informației din Registrul Camerei de Licențiere și în baza unei cereri depuse de către agentul economic:

 

Cerere

 

La cerere se anexează:

  • Copia licenţei şi anexei la licenţă;
  • Copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice;
  • Copia contractului de locaţiune;
  • Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice. 

 

Costul serviciului- gratuit.   

Agenţii economici pot beneficia de serviciul on-line de înregistrare, reînregistrare a licenţei pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, cu plasarea copiilor digitale ale documentelor solicitate.

 

Agenţii economici la care a expirat termenul de valabilitate a licenței, sînt excluşi din registrul agenţilor economici care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea  caselor de amanet, în cazul în care aceştea nu au prelungit licența și nu sînt înregistrati în Registrul Camerei de Licențiere.