A A A

A fost lansat site-ul cssm.md

Î.S. “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” pe lîngă Ministerului Finanțelor al RM a lansat site-ul cu denumirea cssm.md. Site-ul conţine informaţii complete despre activităţile desfăşurate şi serviciile prestate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării.

Totodată, accesînd această pagina web, vizitatorii vor avea acces la cadrul legislativ ce reglementează activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet.