A A A

FIȘA DE CONFORMITATE obligatorie pentru entitățile raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase

Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” Vă informează că, la 5 noiembrie 2021 în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Nr.5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurei Fișei de conformitate, în vigoare din 05.11.21 (MO nr.266-272/05.11.

În conformitate cu prevederile prezentului Ordin,  entitățile raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase prezintă anual Fișa de conformitate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de până la 1 aprilie anului următor celui de gestiune la adresa de e-mail: office@spcsb.gov.

Prima Fișă de conformitate se va prezenta până la 1 aprilie 2022 pentru anul de gestiune 2021.

Fișa de conformitate în format MS Word accesați link-ul: http://spcsb.gov.md/storage/posts/Decembrie%202021/Fisa%20de%20conformitate%20ro.docx