A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ! (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3306 din 21.08.2015 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

 

La 26 iunie 2015 a fost publicată declarația FATF1 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

 

Reieșind din cele expuse, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea abținerii efectuării tranzacțiilor în/din Iran (Cod BNM 364) și Coreea de Nord (Cod BNM 408), precum și aplicarea măsurilor de precauție sporită în privința clienților din Algeria (Cod BNM 012) și Myanmar (Cod BNM 104).

 

Astfel, în cazul stabilirii tranzacțiilor dubioase cu jurisdicțiile nominalizate  e necesar de informat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în ordinea stabilită de prevederile art.8 al legii nr.190-XVI din 26.07.07 către 05 mai 2015.

 

1 Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.