A A A

Anunț de participare la licitație

 

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării pe lîngă Ministerul Finanțelor vă aduce la cunoștință că pe data de 21.06.2018 v-a avea loc licitația pentru achiziționarea spectrometrului roentgeno fluorescent.

        În scopul achiziționării utilajului spectrometru roentgeno fluorescent, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării ca Întreprindere de Stat cu autonomie financiară dispune de mijloace necesare proprii.

         Cu respectarea prevederilor legale în vigoare, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării invită persoanele interesate, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea spectrometrului roentgeno fluorescent.

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Cantita-tea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standartele de referință

1.

38582000-8

Spectrometru roentgeno fluorescent

1

Gama de elemente :

 De la aluminiu (13) pina la uraniu (92) – posibil până la 24 de elemente simultan cu WinFTM+PDM;

Direcția de măsurare :

Sursa de raze de jos în sus. Tub raze X Tub din tungsten Micro-focus cu fereastra de beriliu.

Înalta tensiune:

 Trei trepte  10 kV, 30 kV, 50 kV.

 Colimator: 4 interschimbabile: Ø 0.2 mm , Ø 0.6 mm, Ø 1 mm, Ø 2 mm.

Dotat cu fereastră video:

Alinierea eșantionului Manuală Video microscope Camera color CCD de înaltă rezoluție pentru monitorizarea optică a punctului de măsurare în lungul axei razei primare.  Linii reticulare scalate și calibrate cu indicator de spot, iluminare ajustabilă cu LED. Factor de magnificare Digital 1x, 2x, 3x, 4x.

Detector de raze X Silicon Drift Detector (SDD), cu răcire peltier.  Rezolutie (fwhm pentru Mn-Kα) ≤ 160 eV.  Distanța de măsurare 0-25mm.

Date Electrice:

 Sursa de alimentare AC 115 V sau AC 230 V 50 / 60 Hz.

 Consum max. 120 W, fără PC-ul de evaluare.

Clasă de protecție IP40.

Software  WinFTM® BASIC include și PDM, PC și TFT monitor.

Aprobări CE EN 61010 Standarde Raze X DIN ISO 3497conform Regulamentelor Europene.

Parametri: Spațiu util în camera de măsurare-310-320 mm;Greutatea maximală a eșantionului-13kg; Înălțimea maximală a eșantionului 90 mm.

 

 

Documentele prezentate de participanți

 

I. Date despre Participant;

 

      1.            Denumirea Participantului

      2.            Adresa Participantului

      3.            Oficiul de înregistrare (Dacă diferă de adresă)

      4.            Anul întemeierii

      5.            Denumirile precedente ale Participantului

      6.            Telefon de contact

      7.            Fax

      8.            Poşta electronică

      9.            Tipul întreprinderii _________________

                                          privat, public, etc.

  10.            Fondatorul şi ultimul conducător

  11.            Firme subsidiare

  12.            Numărul angajaţilor

  13.            Baza tehnico–materială

  14.            Circuitul anual pentru piaţa internă

  15.            Circuitul anual de export

  16.            Volumul de activitate

  17.            Denumirea Băncii la care Participantului are deschis cont bancar

  18.            Adresa Băncii.

 

II. Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;

 

III. Certificat de înregistrare a întreprinderii;

 

IV. Ultimul raport financiar;

 

V. Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică.

 

Fișa informațională pentru Participanții la licitație

 

1.      Condițiile de livrare conform INCOTERMS 2010, CIF Aeroport Chișinău;

2.      Condițiile de instalare și instruire;

3.      Termenul de livrare în decurs de 2 luni după achitarea avansului de 50%;

4.      Ofertele se prezintă pe adresa mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 7. Informații suplimentare la tel./fax:022 24-22-54;

5.      Ofertele se vor primi pînă la 21.06.2018, orele 10.30, în incinta Camerei de Stat pentru Supraveghrerea Marcării;

6.    Licitația se v-a deschide la 21.06.2018, orele 11.00 (ora locală), în incinta Camerei de Stat pentru Supraveghrerea Marcării; 

7.      Relații de contact: Administrator Marina Margarint tel./fax:022 24-22-54.