A A A

Informația privind implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de integritate al ÎS CSSM

           În vederea implementării acțiunilor din Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a aprobat Planul de Integritate ÎS “CSSM” (Ordinul 5-A din 16.05.2018).

Întru executarea Ordinului menționat s-au întreprins următoarele măsuri:

P. 1.1 → Codul etic al angajaților ÎS “CSSM” a fost aprobat prin ordinul 13-A din 9.10.2014 și a fost adus la cunoștința angajaților CSSM .

P. 2.1 → Procedura de denunțare a ilegalităților și influențelor necorespunzătoare a fost aprobată prin Ordinul 13-A din 25.09.2018.

P. 3.1-3.2 → Procedura privind gestionarea informației de serviciu și acțiuni interne privind protecția datelor cu caracter personal sunt aprobate prin Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul ÎS CSSM (Ordinul 16-A din 25.11.2014).

P. 4.1→ Site-ul oficial al CSSM http://www.cssm.md este creat și actualizat permanent. Persoana responsabilă de gestiunea paginii  Cuciuc Maria.

P. 5.1→ În cadrul CSSM este implementat un sistem eficient de control intern.

P. 5.2→ Pentru documentarea riscurilor de fraudă și corupție este elaborat registru a riscurilor.

P. 6.1→ Regulamentul cu privire la achiziționarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al CSSM la 17.07.2018(proces-verbal Nr.3).

P. 6.2→ Planul de achiziție se aprobă anual de către Consiliul de Administrație al CSSM.

P. 7.2→ Anual se efectuează inventarierea bunurilor și activelor întreprinderii.

Administrator CSSM 

Marina Margarint