A A A

ENTITĂȚILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE!

         Administrația ÎS “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” Vă informează că în Ședința Guvernului RM din data de 27 februarie 2019 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.112 “Cu privire la Instituția Publică Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, art.136).

Prin care se dispune, că se reorganizează, prin transformare, Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanțelor” în Instituţia publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.

Administrația CSSM