A A A

ENTITĂȚILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.58 din 15.02.2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 15 februarie 2019, nr.49-58, art.95),

 

Se aprobă:

1. Lista serviciilor și tarifelor pentru probarea și marcarea articolelor din metale prețioase, expertizarea metalelor prețioase și diagnosticarea pietrelor prețioase;

2. Lista serviciilor și tarifelor pentru evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor și a articolelor din acestea prețioase;

3. Metodologia de calculare a tarifelor pentru probarea și marcarea obiectelor din metale prețioase, expertizarea metalelor prețioase, diagnosticarea și evaluarea pietrelor prețioase, a giuvaierelor, a metalelor prețioase și a articolelor din acestea.

 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 17 februarie 2019

Administrația CSSM