A A A

ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

     (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

    Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării referindu-se la scrisoarea Centrului Național Anticorupție Nr.13/12-3692 din 26.06.2017 și în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern Nr.697 din 09.10.2015 „Privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului” efectuat cu asistența Băncii Mondiale informează, că ”Raportul național de evaluare a riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului” este public și poate fi accesat pe următoare adresă electronică:  http://spcsb.cna.md/ro/press-release/rezultatele-raportului-de-evaluare-na%C5%A3ional%C4%83-riscurilor-%C3%AEn-domeniul-sp%C4%831%C4%83rii-banilor.

    În acest context, entitățile raportoare urmează să ajusteze programele interne la riscurile identificate.