A A A

ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

            În contextul alinierii Republicii Moldava la aplicarea prevederilor deciziilor restrictive ale Consiliului European, în temeiul prevederilor art.7, alin. (2) al Legii nr.25 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică entităților raportoare despre necesitatea aplicării măsurilor asiguratorii prevăzute de art.14, alin.(2) al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pînă la 22 martie 2018 în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice și reprezentanților acestora nominalizați în DECIZIA 2017/496/ PESC1.

            În acest context, entitățile raportoare urmează să actualizeze listele de entități aflate în gestiune în conformitate cu cerințele actelor nominalizate mai sus.

            Despre cazurile de identificate și măsurile aplicate urmează a fi sesizat imediat Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

 

 

 

1http://spcsb.cna.md/sites/default/files/documents/files/CELEX%253A32017DO496%253ARO%253ATXT.pdf