A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

 (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

    În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/8-1607 din 21.03.2017 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

    Urmare a procesului de monitorizare, Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)1 la 24 februarie curent a publicat declarațiile privind jurisdicțiile cu deficiențe în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

    Reieșind din cele expuse, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea abținerii de la efectuarea tranzacțiilor în/din Coreea de Nord (Cod BNM 408), de aplicare a măsurilor de precauție sporită în privința clienților din Iran (Cod BNM 364), precum și calificarea ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare sau deja realizate cu Afganistan (Cod BNM 004), Bosnia și Herțegovina (Cod BNM 070), Etiopia (Cod BNM 231), Irak (Cod BNM 368), Laos (Cod BNM 418), Uganda (Cod BNM 800), Vanuatu (Cod BNM 548) și Republica Yemen (Cod BNM 887).

    Astfel, în cazul depistării tranzacțiilor dubioase cu jurisdicțiile nominalizate  solicităm să informați Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în ordinea stabilită de prevederile art.8 al legii nr.190-XVI din 26.07.07.

 

1 Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.