A A A

În atenția entităților care desfășoară activitate de fabricare și reparare a articolelor din metale prețioase

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, în scopul aplicării corecte a prevederilor art.15 a Hotărîrii Guvernului nr.892 din 28.08.2001 cu privire la supravegherea marcării de stat comunică, că titlul 583° se aplică cu excepție numai pe articole din aur, confecționate la comanda persoanei fizice și din materialul acesteia. Articolele menționate se primesc la probare și marcare în baza formularului tipizat “A-2/bi Bonul de comandă”, cu specificarea titlului articolului finit 583°. Articolele restaurate care au amprentele clare, autentice mărcilor țărilor CSI, sistemului metric și corespund titlului 583° și tipului metalului prețios se marchează pe elementul de bază cu semn confirmativ.