A A A

Anunț

În zilele de 28, 29 și 30 august 2018, declarate oficial zile de odihnă, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării v-a asigura prestarea serviciilor conform programului obișnuit.