A A A

Abrogarea accizului pentru articolele de bijuterie sau de giuvaiergerie din metale prețioase

În atenția persoanelor juridice și fizice care desfășoară activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet (lombardurilor), precum și persoanelor fizice care nu practică activități cu metale prețioase.

 

 Începând cu 1 ianuarie 2018, articolele de bijuterie sau de giuvaiergerie din metale prețioase nu sunt mărfuri supuse accizelor. Modificarea în cauză este operată în Anexa nr.1 la Titlul IV din Codul Fiscal prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial Nr. 464-470  din 29.12.2017 art Nr : 808).