A A A

Prezentarea Fișei de conformitate până la 1 aprilie 2022

Prezentarea Fișei de conformitate până la 1 aprilie 2022

 

Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” informează că, entitățile raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase sunt obligate să prezinte până la 1 aprilie 2022 prima Fișă de conformitate pentru anul de gestiune 2021, aprobată prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.5 din 10 martie 2021.

Fișa de conformitate poate fi descărcată de pe pagina oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor http://spcsb.gov.md/ro/page/legislatia-nationala.

Fișa de conformitateurmează a fi completată în format EXCEL și remisă cu scrisoarea de însoțire la adresa electronică office@spcsb.gov.md  .

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va înregistra scrisoare de însoțire în secretariat, iar Fișa de conformitate în format EXCEL va fi descărcată în baza de date.

Toate compartimentele Fișei de conformitate trebuie să fie completate. Dacă entitatea raportoare nu are careva informații de reflectat referitor la anumite compartimente, atunci se indică cifra zero.

Conținutul Fișei de conformitate este divizat în trei părți. Prima parte va conține date de identificare a entității raportoare:denumirea și codul fiscal al entității, adresa juridică, perioada de raportare și persoana cu funcții de conducere din cadrul entității, desemnată responsabilă de asigurarea conformității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Partea a doua va conține informații cu privire la evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, unde se va indica data aprobării ultimului raport de evaluare internă a riscurilor și se vor enumera factorii de risc identificați în cadrul evaluării interne a riscurilor de către entitatea raportoare.

În partea a treia se vor indica informații despre numărul total al clienților existenți la situația ultimei zile a perioadei de gestiune, numărul total de clienți cu care entitatea raportoare a stabilit o relație de afacere și/sau a prestat servicii în perioada de raportare, numărul total de clienți care sunt persoane expuse politic, la efectuarea următoarelor tipuri de tranzacții:

Øtranzacțiile ocazionale a clienților realizate în numerar, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 200000 de lei ori prin mai multe operațiuni în numerar care par a avea o legătură între ele;

Øtranzacțiile clienților realizate prin virament, printr-o operațiune cu o valoare de cel puțin 500000 de lei;

Øatunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Totodată, se va indica numărul de cazuri în care entitatea raportoare în perioada de raportare a fost în imposibilitate de a aplica una dintre măsurile de precauție privind clienții prevăzute de Legea nr.308/2017 și prin urmare a terminat relația de afaceri existentă.

În cazul în care entitatea raportoare constată că în Fișa de conformitate au fost introduse date incomplete sau eronate, aceasta are dreptul să introducă modificări și/sau completări în termen de 30 zile de la data expirării termenului limită pentru prezentarea Fișei de conformitate.

 

Încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor se sancționează conform Legii nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.