A A A

Modificări operate în Hotărârea Guvernului Nr.261/1996 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării  informează că, la 19 decembrie 2021 au intrat în vigoare modificările operate în  pct.12 al  Hotărârii Guvernului nr.261/1996  cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.326 din 10.11.2021 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern (MO nr.280-284/19.11.21, art.605).

Astfel, potrivit prevederilor pct.12 al HG 261/1996 articolele din metale preţioase şi pietre prețioase scoase la vânzare trebuie să aibă etichete plumbuite cu indicarea denumirii lor, producătorului, denumirii casei de amanet sau numărului contractului civil (după caz), articolului, titlului, greutăţii şi preţului pentru 1 gram, tipului garniturilor, caracteristicii lor, greutăţii şi preţului cu amănuntul al articolului.

 În acest context, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării informează titularii de licență pentru comercializarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase despre necesitatea conformării noilor prevederi.