A A A

I.P. ”CSSM” informează entitățile raportoare despre necesitatea conformării prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

            Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (I.P.”CSSM”) vă informează că, la 12 decembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, elaborată în conformitate cu art. 35 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

              În conformitate cu prevederile Legii 75/2020, I.P.”CSSM” în calitate  de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, efectuează controale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la entitățile supravegheate și informează, în termen de 24 ore, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre încălcările depistate în domeniul vizat.

Reieșind din gravitatea încălcărilor constatate în timpul controalelor, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor aplică sancțiuni, stabilite prin Legea 75/2020, pentru încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

              În acest context, I.P.”CSSM” informează entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea conformării prevederilor Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și ale actelor normative subordonate acesteia.  

            Respectiv, entitățile raportoare urmează să elaboreze și să aprobe programe proprii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care să conțină politici, metode, proceduri scrise, măsuri de control intern, măsuri de precauție privind clienții, de identificare a tranzacțiilor suspecte, procedee de evaluare și gestionare a riscurilor și alte măsuri relevante în domeniul.

          Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” în scopul executării prevederilor Legii nr.308/2017 a elaborat și plasat pe pagina web a instituției actele normative și recomandările necesare entităților raportoare pentru implementarea prevederilor prezentei legi. Informația poate fi vizualizată accesînd linkul: http://www.cssm.md/ro/advanced-page-type/legislatia-domeniul-prevenirii-si-combaterii-spalarii-banilor.

               Reieșind din cele expuse, I.P.”CSSM” solicită entităților raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet furnizarea informației cu privire la implementarea prevederilor Legii 308/2017, și anume:

            1. Ordinul cu privire la desemnarea persoanelor responsabile pentru executarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

       2. Ordinul cu privire la aprobarea actelor normative pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul entității (Programul intern de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul propriu de activitate, proceduri de identificare a beneficiarului efectiv, proceduri de identificare a persoanelor expuse politic (anchete), raportul de evaluare internă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului).

           Informația menționată urmează a fi remisă pînă la 15 februarie 2021 la adresa de e-mail inga.balaban@cssm.md.

 

           

Director 

I.P.”Camera de Stat pentru

Supravegherea   Marcării                                 Marina MARGARINT