A A A

Eliminarea taxelor vamale la importul aricolelor de bijuterie sau de giuvaiergerie din metale preţioase şi pietre preţioase

  • În conformitate cu Acordurile de comerț liber între Republica Moldova și UE, CEFTA și CSI, cota taxei vamale la importul articolelor de bijuterie sau de giuvaiergerie (poziția tarifară 7113) din țările respective în Republica Moldova constituie 0%.

 

Pe lîngă aceasta, odată cu intrarea în vigoare a Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Turcia, cota taxei vamale la importul articolelor de bijuterie sau de giuvaiergerie din Turcia în Republica Moldova va constitui de asemenea 0%.

 

  • Pentru importurile din celelalte țări, cota taxei vamale se va aplica în mărime de 10%.

 

  • Potrivit Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, începînd cu 01.01.2015, urmează a fi anulată și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la import. Actualmente, aceasta constituie 0,4% din valoarea în vamă, dar nu mai mult de 1800 euro.