A A A

Cu privire la aplicarea Recomandărilor metodice ”Criteriile și factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase”

Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(2) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, a emis Ordinul nr.6-A din 10.08.2022 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice ”Criteriile și factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea entităților raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase”, link https://cssm.md/sites/default/files/document/attachments/ordin_nr.6-a_din_10.08.2022.pdf.

 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020  pentru aprobarea  Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 – 2025,  Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a aprobat Raportul privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului.

 

Ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, precum și de criteriile și factorii stabiliți de Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, entitățile raportoare sunt obligate să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate. Rezultatele evaluării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în domeniul propriu de activitate, se aprobă și se actualizează periodic de entitatea raportoare, iar la cerere se prezintă Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sau Instituției publice ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.

 

Totodată, evaluarea națională a riscurilor a pus în evidență dificultățile privind implementarea și asigurarea respectării acestor acte normative de către entitățile raportoare care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase. La solicitarea Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării doar 23% din entitățile raportoare au prezentat dovada conformării prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (politici, programe proprii elaborate, persoane responsabile desemnate, riscuri identificate).

 

Pentru neconformarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor aplică sancțiuni în conformitate cu Legea 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

 

În contextul celor expuse, Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” solicită entităților raportoare să identifice și să evalueze riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.308/2017.

 

Totodată informăm, că rezultatele privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului urmează a fi incluse în Fișa de conformitate, prezentată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în termen de până la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune.