A A A

Comunicat privind modul de prezentare a informației de către casele de amanet (lombarduri)

În temeiul art. 92  alin. (11) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Ordinul nr.1472 din 16.10.2014 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.16 din 14.01.2013”, publicat în Monitorul oficial nr.358-363 din 4 decembrie 2014, care poate fi accesat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat  http://www.fisc.md/  compartimentul ”Legislație fiscală”, categoria ”Acte normative”, ”Ordine”.


Modificările au vizat structura informației ce urmează a fi prezentată de casele de amanet (lombardurile). Astfel, casele de amanet (lombardurile) vor prezenta informația ce vizează persoanele fizice, la care conform contractului încheiat, a expirat termenul de rambursare a împrumutului acordat. În cazul în care entitatea nu deține codul fiscal al persoanei fizice respective, acesta va fi substituit prin seria și numărul din buletinul de identitate al acesteia.


Concomitent, informăm că casele de amanet (lombardurile), în termen de 30 zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal (pînă la data de 16.02.2015), urmează să prezinte informația menționată pe suport electronic (CD, DVD, stic), în fișiere de format xls pregătită prin intermediul aplicației Microsoft ”Excel” și pe suport de hîrtie, la IFS teritoriale în raza   căruia se deservesc.