A A A

În atenția persoanelor licențiate în domeniul metalelor prețioase

Instituția publică „ Camera de Stat pentru Supravegherea Macării” informează că la data de 12 februarie 2021, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.42-50, art.175) a fost publicat Ordinul IP „CSSM” Nr.2-A din 04.02.2021 cu privire la aprobarea Modului de recepționare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase de către IP „CSSM”, prin care s-a stabilit procedura de predare a articolelor din metale prețioase și pietre prețioase pentru probare, marcare, diagnosticare, evaluare și analiză chimică și tipurile de documente anexate, care confirmă proveniența bunurilor.