A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ! (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

Ca urmare a scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3295 din 22.07.2016 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

 

La 24 iunie curent a fost publicată declarația FATF1 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional. 

 

La fel, au fost stabilite jurisdicțiile care au înregistrat progrese la capitolul dat, fiind excluse din lista țărilor cu risc sporit.

 

Luînd în considerație cele menționate mai sus, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea abținerii efectuării tranzacțiilor în/din Coreea de Nord (Cod BNM 408), aplicarea măsurilor de precauție sporită în privința clienților din Iran (Cod BNM 364), precum și calificarea ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu Afganistan (Cod BNM 004), Bosnia și Herțegovina (Cod BNM 070), Guyana (Cod BNM 328), Irak (Cod BNM 368), Laos (Cod BNM 418), Arabia Siria (Cod BNM 760),  Uganda (Cod BNM 800), Vanuatu (Cod BNM 548), Republica Yemen (Cod BNM 887).

 

Luînd în considerație progresele înregistrate urmează a fi abolit măsurile restrictive aplicate anterior Myanmar (Cod BNM 104), Papua-Noua Guinee (Cod BNM 598.)   

 

Declarațiile FATF pot fi accesate la linkul:

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2016.html

 

 

  

1 Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.