A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ! (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-1872 din 26.04.2016 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică entităților raportoare despre necesitatea aplicării măsurilor asiguratorii prevăzute de art.14 alin. (2) al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice, juridice și reprezentanților acestora, nominalizați în următoarele acte:

 

  1. DECIZIA (PESC) 2016/119 A CONSILIULUI din 28 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane și entități avînd în vedere situația din Tunisia; 
  2. DECIZIA (PESC) 2016/220 A CONSILIULUI din 15 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe. 

 

În acest context, entitățile raportoare urmează să actualizeze (prin includere/excludere) listele de entități aflate în gestiune în conformitate cu cerințele actelor nominalizate mai sus.

 

Despre cazurile de identificate și măsurile aplicate urmează a fi sesizat imediat Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.