A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ! (dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3305 din 21.08.2015 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

 

La 26 iunie 2015 a fost publicată declarația FATF1 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

 

Reieșind din cele expuse, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea calificării ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu jurisdicțiile indicate în lista anexată.

 

Totodată, avînd în vedere progresul în domeniul înregistrat de către Indonezia (Cod BNM 360), solicităm încetarea calificării ca suspecte a tranzacțiilor cu clienții din acest stat.

 

Astfel, în cazul stabilirii tranzacțiilor dubioase cu jurisdicțiile nominalizate  e necesar de informat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în ordinea stabilită de prevederile art.8 al legii nr.190-XVI din 26.07.07 către 05 mai 2015.

 

Lista jurisdicțiilor

 

Nr.

d/o

Jurisdicțiile

Cod conform Clasificatorului BNM

1.

Afganistan

004

2.

Angola

024

3.

Bosnia și Herțegovina

070

4.

Ecuador

218

5.

Guyana

328

6.

Laos

418

7.

Panama

591

8.

Papua-Noua Guinee

598

9.

Sudan

736

10.

Araba Siria

760

11.

Uganda

800

12.

Republica Yemen

887

13.

Irak

368

 

1 Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.