A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE!

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

 

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/15-833 din 26.02.2016 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică entităților raportoare despre necesitatea aplicării măsurilor asiguratorii prevăzute de art.14 alin. (2) al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice, juridice și reprezentanților acestora, nominalizați în următoarele acte:

 

  1. DECIZIA (PESC) 2015/1066 A CONSILIULUI din 2 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2013/183/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene;
  2. DECIZIA (PESC) 2015/1763 A CONSILIULUI din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi;
  3. DECIZIA (PESC) 2015/1781 A CONSILIULUI din 5 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive îndreptate  împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina;
  4. DECIZIA (PESC) 2015/1923 A CONSILIULUI din 26 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea;
  5. DECIZIA (PESC) 2015/1924 A CONSILIULUI din 26 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe;
  6. DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE  (PESC) 2015/2359 A CONSILIULUI din 16 decembrie 2015 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei.

 

În acest context, entitățile raportoare urmează să actualizeze (prin includere/excludere) listele de entități aflate în gestiune în conformitate cu cerințele actelor nominalizate mai sus.

 

Despre cazurile de identificate și măsurile aplicate urmează a fi sesizat imediat Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.