A A A

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE!

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/1585  din 29.04.2015 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

 

La 05 mai 2015 Consiliul European a adoptat Decizia 2015/364/PESC prin care au fost prelungite măsurile restrictive pînă la 06 martie 2016 referitor la 14 persoane și pînă la 06 iunie 2016 referitor la 4 persoane (conform Listei din Anexă).

 

In acest context, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea aplicării măsurilor asiguratorii prevăzute de art.10, alin.(2) al Legii nr.190-XVI din 26.07.07, în privința bunurilor și tranzacțiilor cu bunuri care aparțin persoanelor fizice și reprezentanților acestora, care au deținut funcții de rang înalt în Ucraina conform listei din anexă, cu informarea  imediată a Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

 

Anexă: Lista persoanelor pe o filă.