A A A

În atenția entităților raportoare supravegheate

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/1378 din 14.04.2015 şi în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării comunică următoarele.

 

La 27 februarie 2015 au fost publicate două declarații FATF1 privind jurisdicțiile cu deficiențe strategice în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, care în consecință generează riscuri pentru sistemul financiar internațional.

 

Reieșind din cele expuse, informăm entitățile raportoare supravegheate despre necesitatea calificării ca suspecte a tuturor tranzacțiilor și activităților în curs de pregătire, de realizare ori deja realizate cu jurisdicțiile indicate în lista A (în special Iran și Coreea de Nord), și despre încetarea măsurilor anterior prevăzute în privința jurisdicțiilor din lista B.

 

Astfel, în cazul stabilirii tranzacțiilor dubioase cu jurisdicțiile nominalizate e necesar de informat Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în ordinea stabilită de prevederile art.8 al legii nr.190-XVI din 26.07.07 către 05 mai 2015.

 

Lista A  

 

Nr.

d/o

Jurisdicțiile

Cod conform Clasificatorului BNM

1.

Coreea de Nord

408

2.

Iran

364

3.

Algeria

012

4.

Ecuador

218

5.

Myanmar

104

 

Lista B     

 

Nr.

d/o

Jurisdicțiile

Cod conform Clasificatorului BNM

1.

Albania

008

2.

KAMPUCHIA DEM

116

3.

Kuweit

414

4.

Namibia

516

5.

Nicaragua

558

6.

Pakistan

586

7.

Zimbabwe

716

 

Grupul Internațional de Acțiune Financiară (FATF) este o organizație globală care elaborează standardele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la nivel internațional.