A A A

În atenţia agenţilor economici, care au obţinut, prelungit sau reperfectat licenţa pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, în conformitate cu prevederile art.14, alin.(2) lit.f) al Legii nr.282- XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, ţine Registrul agenţilor economici care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet. Agenţii economici care au obţinut licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, vor depune la Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării o cerere pentru înregistrarea întreprinderii în Registrul nominalizat, cu anexarea următoarelor documente (în copii):

 licenţa şi anexa la licenţă;

 decizia privind înregistrarea persoanei juridice;

 contractul de locaţiune;

 extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.

Titularii de licenţă care au prelungit sau reperfectat licenţa pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, vor prezenta la Camera de Marcare licenţa modificată (în copie).

Totodată, agenţii economici pot beneficia de serviciul on-line de înregistrare, reînregistrare a licenţei pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet, cu plasarea copiilor digitale ale documentelor solicitate.