A A A

În atenția agenților economici

În atenția agenților economici, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării (CSSM), aduce la cunoștință că, începând cu 01 ianuarie 2016, în sectorul bancar din RM va fi implementat codul International Bank Account Number (IBAN). Codul IBAN va substitui numărul contului clientului în toate transferurile, efectuate în monedă națională prin intermediul sistemului automatizat de plăți interbancare și intrabancare. În legătură cu acest fapt vă comunicăm: Codul IBAN al CSSM este: MD85MO2224ASV71022447100.