A A A

Agenţilor economici deţinători de licenţă pentru achiziţionarea articolelor din metale preţioase, funcţionarea caselor de amanet.

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării oferă servicii de asistenţă consultativă  agenţilor economici, care activează în domeniul achiziţionării articolelor din metale preţioase, funcţionării caselor de amanet, în vederea studierii următoarelor aspecte:

 

  • legislaţia privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
  • determinarea titlurilor articolelor din metale preţioase recepţionate;
  • procedee practice pentru stabilirea aliajelor din metale preţioase;
  • aspectele ce vizează evidenţa articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase achiziţionate sau recepţionate în amanet.


Relaţii la tel: 022 242176; 022 244383