A A A

Agenţilor economici care deţin licenţă pentru fabricarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase

Agenţii economici care confecţionează articole din metale preţioase şi pietre preţioase pot beneficia de serviciul suplimentar, oferit de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării - aplicarea semnului nominal personal prin metoda lazer pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase confecţionate de entitate. Preţul serviciului constituie 20% din tarifele pentru probarea şi marcarea articolelor din metale preţioase şi pietrelor preţioase, stabilite pentru persoanele fizice şi persoanele juridice producători autohtoni care practică activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi aprobate prin Legea nr.282-XV din 22.07.2004.

Ex: pentru articole din aur cu greutatea pînă la 3 grame – 1,20 lei/unitatea;

      pentru articole din aur cu greutatea de la 3,01 la 10,00 grame inclusiv – 1,92 lei/g.