A A A
marcare
Utilaj pentru stabilirea titlului a aliajului din platină și paladiu prin metoda spectrofotometrică de analiză.
De peste 15 ani, marca de stat aplicată pe articole din metale prețioase constituie garanția calității articolelor dumneavoastră.
Metoda roentgeno-fluorescentă bazată pe analiza elementară cantitativă și calitativă a diferitor aliaje din metale prețioase, fără distrugerea obiectelor cercetate.
Utilaj pentru stabilirea titlului a aliajului din argint prin metoda potențiometrică de analiză.
Stabilirea titlului aliajului de metal prețios prin probarea la piatră, utilizînd ace etalon și reactivi chimici.
Diagnosticarea pietrelor prețioase și semiprețioase și evaluarea lor.
În condiții de laborator, prin diferite metode fizico-chimice, se analizează aliajele ce conțin metale prețioase.

Anunțuri

25/07/2018 | Comunicate

Stimate Client, CSSM a inițiat evaluarea serviciilor prestate. Vă rugăm să ne ajutați să îmbunătățim serviciile noastre, răspunzîndu-ne obiectiv la următoarele întrebări din chestionarul atașat...Read more
08/06/2018 | Page

Camera de Stat pentru Supravegherea Marc ării pe lîngă Ministerul Finanțelor vă aduce la cunoștință că pe data de 21.06.2018 v-a avea loc licitația pentru achiziționarea spectrometrului roentgeno...Read more
14/06/2017 | Page

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a inițiat un proiect de evaluare a serviciilor prestate. În acest sens, opinia D-ră este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să ne ajutați să...Read more
31/12/2015 | Page

În atenția agenților economici, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării (CSSM), aduce la cunoștință că, începând cu 01 ianuarie 2016, în sectorul bancar din RM va fi implementat codul...Read more
Subscribe to Anunțuri

Comunicate

21/12/2015 | Comunicate

Sfînta Sărbătoare a Crăciunului să reverse asupra sufletelor și caselor Dumneavoastră liniște și armonie, iar în Noul...

14/09/2015 | Comunicate

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3306 din 21.08.2015 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu...

14/09/2015 | Comunicate

În contextul scrisorii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie nr.13/2-3305 din 21.08.2015 şi  în conformitate cu prevederile art.10 alin.(4) lit.c) şi d) ale Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la...

14/05/2015 | Comunicate

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

...

08/05/2015 | Comunicate

ÎN ATENŢIA ENTITĂŢILOR RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE !

(dealerilor de metale preţioase ori de pietre preţioase; caselor de amanet)

 

...

13/01/2015 | Comunicate

În temeiul art. 92  alin. (11) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Ordinul nr.1472 din 16.10.2014 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.16 din 14.01.2013”, publicat în Monitorul oficial...

19/09/2014 | Comunicate
  • În conformitate cu Acordurile de comerț liber între Republica Moldova și UE, CEFTA și CSI, cota taxei vamale la importul articolelor de bijuterie sau de giuvaiergerie (poziția tarifară 7113) din țările respective în Republica
  • ...
03/04/2014 | Comunicate

Viceministrul Finanţelor dl Ștefan Creangă la 03.04.2014 a convocat şedinţa de lucru cu participarea agenților economici, producători de articole din metale preţioase şi pietre preţioase, în cadrul căreia s-au discutat unele aspecte din domeniul fabricării...

10/02/2014 | Comunicate

Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a art.92 alin.(11) din Codul fiscal privind prezentarea informaţiei de către casele de amanet (lombarduri), comunică următoarele....

Pagini