A A A

Seminar cu entitățile raportoare din domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase

         Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a organizat pe 25 septembrie curent, ședința de instruire dedicată implementării Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a actelor normative ce rezultă din aceasta. Participanți la ședință au fost reprezentanți ai entităților raportoare din domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, invitați - Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis și specialiști din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării banilor Dna Oxana Gîscă și Dna Bulat Natalia.

         Ședința a fost prezidată de Administratorul Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării Dna Marina Margarint, care a salutat participanții și invitații la ședință și a ținut un discurs, punând în evidență cerințele și responsabilitățile entităților raportoare și organului de supraveghere în vederea exercitării prevederilor legislației în domeniul vizat.

         Dna Oxana Gîscă a comunicat despre aspectele ce țin de implementarea Legii nr.308 din 22.12.2017 și a subliniat importanța conformării și respectării de către entitățile raportoare a prevederilor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

         Reprezentanții entităților raportoare care practică diferite genuri de activitate cu metale prețioase și pietre prețioase (comercializare, fabricare, funcționarea caselor de amanet) s-au implicat activ în discuții și au simulat cazuri practice din domeniile proprii de activitate, sub aspectul evaluării riscurilor de spălare a banilor, identificării tranzacțiilor și activităților suspecte și raportarea acestora.

         Informația detaliată privind implementarea Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului poate fi vizualizată accesând linc-urile:

         http://cssm.md/ro/advanced-page-type/ordinele-cssm

         http://spcsb.cna.md/ro/law_national.