A A A

Participarea Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării la Testul Internațional Round Robins

          Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării ca membru al IAAO (International Association of Assay Offices- Asociația Internațională a Camerelor de Marcare), a participat la teste chimice inter-laboratoare Round Robins pentru determinarea titlului metalelor prețioase în aliajele propuse testării.

          În anul 2018, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a efectuat 4 teste ce țin de stabilirea titlului aurului și argintului, utilizînd metode chimice și spectrale de analiză.

          Rezultatele obținute de Camera de Marcare s-au încadrat în limitele erorilor admisibile, înregistrînd rezultate pozitive.